ARTIKLER

Artikler

“Folkekirken skal ikke bare ud af boksen. Den skal også ud af kirken. Sådan er filosofien i projekt Kirke på vej, som Roskilde Stift er ene om at praktisere i Danmark. Peter Tingleff står i spidsen for projektet, og i denne artikel gør han status.” (Bragt i Stiftsbladet aug 2003) "

Kirken skal hele tiden være på vej

Det er nu fire år siden vi startede projektet ’Kirke på vej’, og på det tidspunkt var der ingen der vidste, hvad det skulle blive til. Der er med tiden kommet mere og mere konkrete udtryk for visionen, og jeg vil i denne artikel prøve at give et lille indblik i hvordan tankerne med ’kirke på vej’ er blevet omsat til praksis i Roskilde.(Bragt januar 2015)  

Liv i kapellet – en kirke på vej historie fra det virkelige liv

Den gamle rådshussal i Roskilde summer af liv og samtaler. 70 mennesker, der ikke på forhånd kender hinanden har taget plads i den smukke sal med lysekrone og gamle læderstole. Ved mit bord sidder et par stykker jeg kender. Resten er fremmede. Og det er spændende, for vi er alle kommet for at lære nye at kende. (Bragt i ‘Kirke i dag’ – juli 2017) 

Åbne fællesskaber om liv og tro – Kirken i dag

Hvad ville der ske, hvis man flyttede konfirmand-undervisningen ud af klasselokalet og ud i virkeligheden? Og hvad nu hvis det ikke primært handlede om at få mere teoretisk viden, men mere praktisk erfaret viden? Hvad ville der ske, hvis vi så på konfirmandforløbet som en mulighed for at træde i disciplenes fodspor og øvede os i at ’lytte til Gud’, ’handle på det, vi hører’ og gøre det ’sammen’? (Bragt i ‘Kirken Underviser’ januar 2014) 

Fra tilskuer til deltager – konf-x

I disse år blæser forandringens vinde gennem det kirkelige landskab, og det er tid til at eksperimentere med forskellige former for ’vindmøller’. Det er ikke kun i Danmark at forandringens vinde blæser, men det er noget, der sker i det meste af den vestlige verden. (Bragt i Stiftsbladet aug 2011) 

Når forandringens vinde blæser

“Det startede med en drøm – altså en rigtig en af slagsen! Jeg havde en nat en drøm, som jeg forstod som et kald til at gå udenfor de etablerede kirkelige rammer i en søgen efter at være kirke på nye måder. Formålet med det skulle være at komme i kontakt med den store del af befolkningen, som normalt ikke går i kirke. Men hvad gør man som sognepræst med en sådan vision? Jeg valgte at opsøge min biskop, Peter Fisher-Møller, og berettede om min drøm og mine tanker i forlængelse af det. Til min store overraskelse lød hans svar: jeg har også haft en drøm… ” (Bragt i Stifsbladet feb 2013)

Nye former for kirke i Roskilde Stift

“Jeg vil her dele en erfaring, som har gjort det lettere at mødes med fremmede på en måde, som ikke er overfladisk, men som faktisk kan være med til at sætte en fælles åndelig vandring i gang – og det er at mødes i længslerne.” (Bragt i Stiftsårbogen Roskilde Stift 2018) 

Længsler til deling.

Artikler

Eksamensopgave: Praksisser for mission
“Nutidige trospraksisser og en drøftelse af disses betydning for kirkens
mission idag.  Hvordan kan nutidige trospraksisser, som de udtrykkes i Kirke på vej sammenlignes med
Frans af Assisis praksisser og hvilken betydning har Kirke på Vej for kirkens mission i dag?

 

Eksamensopgave: Praksisser for mission af Nina Leinum Nørgaard og afleveret ved efteruddannelseskursus: Menighedens liv og vækst / Kirkekundskab,
Menighedsfakultetet, Juni 2018