ANSATTE

Peter Tingleff

PROJEKTLEDER I KIRKE PÅ VEJ (FULD TID)

Peter brænder for at Guds rige kommer nær og udruster os til at være i Guds mission. Han er passioneret i at lytte til Gud og opdage, hvad Gud har gang i rundt om os og i os. Han tør tænke og handle på en ny måde og er vild med at møde mennesker og høre deres historie. Han kan også godt selv lide at fortælle historier Den bedste er den med Gud, os mennesker og den nye pagt.  Han er iværksætter af Kirke på vej og har startet bevægelsen op i 2009. Udover at være leder af Kirke på vej Roskilde, er han inspirator for præster, ansatte og frivillige i Roskilde Stift og virker som procesfacilitator i praksisnetværk og seminar. Peter bor i Roskilde, er uddannet teolog og har været ansat i Karlslunde Strandkirke siden 1999.

Nina Leinum Nørgaard

IVÆRKSÆTTER I kIRKE PÅ VEJ (DELTID)

Nina brænder for at alle mennesker kan lære Jesus at kende og få en smag af Guds rige. Derfor trives hun bedst udenfor ‘systemet’, hvor hun kan være i gang med at give evangeliet videre i ord og handling. Hun elsker at starte nyt op og tænker sammen med Pippi Langstrømpe: Det har jeg aldrig prøvet før – så det kan jeg sikkert godt! Nina har været med fra starten i ‘Kirke på vej’ og har gradvist fået flere og flere timers ansættelse gennem forskellige fonde. Hun arbejder sammen med Peter omkring arbejdet i stiftet med ‘praksisnetværk’ og etablering af ‘baser’ og har sat flere forskellige ting i gang – blandt andet ‘Gråbrødre Gospel’ og et korprojekt i psykiatrien i Roskilde – UP! Nina er uddannet jordemoder og bor lige syd for Køge og arbejder deltid i ‘Kirke på vej’.

Katrine Pihl Sode

MUSISK MEDARBEJDER (DELTID)

Katrines passion er musik og mennesker. Hun brænder for at mennesker gennem musikken oplever fornyet energi, oplever sig selv værdifulde som en del af et fælleskab og at mennesker mærker den glæde musikken og fællesskabet giver. 

Katrine er optaget af at mennesker oplever den kærlighed og frihed, som Gud giver os. Katrines opgave i Kirke på vej er sammen med Nina Leinum Nørgaard at lede eksperimentet UP!, som er et kor for psykisk sårbare og hendes særlige område er musikken. Katrine har en cand mag i musik og arbejder på Nordsjællands Efterskole som musiklærerer.