MATERIALER OG VEJLEDNINGER

MATERIALER OG VEJLEDNINGER

Vi har eksperimenteret med forskellige praksisser for at ‘høre og handle sammen’. Her er en kort beskrivelse af noget af det vi har god erfaring med.

ORDET PÅ BORDET

Forberedelse:
Vælg en passende bibeltekst – evt noget fra et af evangelierne

Lav kopi til alle

 

Fremgangsmåde:

Forklar hvad du nu vil gøre

Bed alle deltagerne om at standse ved én ting i teksten, der gør indtryk på dem. Noget der vækker undren, glæde, overraskelse, irritation, en ’aha’-oplevelse, en tanke, tro, eller lignende

Læs teksten to gange – lad gerne to forskellige læse op

Gå sammen to og to. Hver deltager fortæller den anden, hvad man er standset op ved, og hvilke tanker det har medført. Den anden lytter ind, men kommenterer ellers ikke.

Efter nogle minutter på den måde vender man tilbage til kredsen.

En efter en fortæller man hvad man har hørt den anden sige.

 

 

ORDET PÅ BORDET

FØLGEGRUPPE

At være ’kirke på vej’ er at være sammen med andre om at ’høre fra Gud og handle på det i praksis’. Denne ressource er en konkret hjælp til det.

 

Biblen er et af de vigtigste steder, vi kan ’lytte til Gud’, men mange finder det svært at læse den selv. Ideen her er både at gøre det selv og sammen med andre. Med ’bibel-planen’ lægger vi op til daglig bibellæsning. Der er desuden en række spørgsmål man kan tage udgangspunkt i og notere i en notesbog.
Her kan man også notere sig noget, man gerne vil snakke med gruppen om. En gang om ugen mødes man i gruppen og vender det med hinanden, man har i sin notesbog, læser en tekst og hjælper hinanden med at omsætte det man læser til praksis. Vi foreslår at man ikke binder sig til en gruppe mere end et halvt år. Herefter kan det overvejes om man vil fortsætte eller om der skal nye med. Det er mest hensigtsmæssigt, hvis gruppen ikke består af mere end fire medlemmer.

Bogmærke til bibellæsning Bibel læseplan 2017 Bibel læseplan 2018

DELE TAKNEMMELIGHED ELLER LÆNGSLER MED HINANDEN

 

Fremgangsmåde:

Læg billedkortene ud på et bord.

Bed alle deltagere om at vælge et kort der siger noget om, det du gerne vil have fokus på. Vi har gode erfaringer med at bruge ‘længsler’, ‘noget du er taknemmelig for’ eller ‘hvem er Gud?’’

Hver deltager deler højt, hvad der er på billedet, og hvorfor man har valgt det.

Der skal ikke kommenteres, men blot deles.

Dette kan også bruges som en måde at præsentere sig for hinanden i en ny gruppe: ‘Jeg hedder Sofie og jeg er taknemmelig for…’

EN SAMTALE OM NOGET MENINGSFYLDT

 

Hvordan kan man starte en samtale om noget meningsfyldt
Kortspil med spørgsmål.

En måde at bruge kortspillet på er ved at lade alle omkring bordet trække et kort og skiftes til at svare på det spørgsmål, der står på kortet. Ofte vil et af spørgsmålene føde en snak, som man kan vælge at gå længere ind i.

Man kan også vælge at alle svarer på det samme spørgsmål.

AT LYTTE TIL BYEN

…hvis nu Jesus kom til byen… 

Bed deltagerne forestille sig, hvad der ville ske, hvis Jesus pludselig dukkede op i byen. Hvor ville han gå hen? Hvem ville han snakke med? hvem ville flokkes omkring ham? Hvem ville forarges over ham? Hvad ville der ske?

Denne øvelse hjælper med til at give en fornemmelse af, hvad kirken i byen udfordres til at være og gøre for at ligne ham mere.

AGAPEMÅLTID

Meget tyder på, at de første kristne samlinger foregik omkring et måltid. Det har vi prøvet at tage op igen med denne praksis. 

Alle medbringer en ret til et fælles bord.

Samlingen indledes med at fortælle lidt om hvad der skal ske. At ‘agape’ betyder kærlighed, og at vi idag vil fokusere på kærligheden mellem Gud og mennesker

Under måltidet kan der være sange, små øvelser som dem der er beskrevet her på siden. Ideen er at alle kan bidrage. Man kan slutte af med at dele brød og vin/saft og mindes korsets betydning.

Se hæftet 'Kristus i centrum'

LYTTENDE VANDRINGER I OMRÅDET

Formålet er at lytte ind til området og opdage, hvor Gud allerede er på spil. 

1. Gå og tal
Gå sammen to og to og snak med hinanden om et spørgsmål, man har fået givet på forhånd.

2. Gå og se

Gå en tur alene eller i en mindre gruppe. Man går i stilhed og opgaven er at observere det man går forbi uden at kommentere på det. At være til stede, hvor man går, og forsøge at ‘se’ med Jesu øjne (hvordan ville han se det?) og ‘høre’ med Jesu ører (hvordan ville han opfatte det?)

Øvelsen går ud på at prøve at ‘høre og se’; hvad Gud allerede gør i byen og blive opmærksomme på´, hvad længslerne i området mon er.

Alternativt spørgsmål: hvor er nøden i området? Hvad ville Jesus mon gøre, hvis han var her?

Del med hinanden bagefter

3. Gå og velsign

Gå en tur i området og velsign i dit indre alle du kommer forbi, og oplev hvad det gør ved dig

Del med hinanden bagefter

 

TEGN DIT OMRÅDE

Forestil dig, at du sidder i en helikopter og kigger ned på dit nærområde. Tegn det du ser. 

Spørg dig selv hvor mange mennesker du kender i området. Hvor meget kender du dem egentlig? Ved du noget om dem, som du kun ved, fordi du har været inviteret hjem til dem?

‘Flyv’ lidt højere op og tegn det, det ser i en lidt større radius. Det kan være indkøbssteder, steder hvor folk mødes, trafikale knudepunkter, skoler, parker osv.

Spørg dig selv, hvor udfordringerne i området er. Hvor der er fred? Hvor samles mennesker? Hvad samles de om?

Formålet med øvelsen er at blive mere nysgerrig på sit område.

RØDDER OG KRONE

Tegn et træ med tydelige rødder, stamme og krone. 

Brug det til at kigge på en bestemt kultur, fællesskab eller evt dit eget liv.

Rødderne symboliserer de underliggende værdier

Kronen symboliserer de tydelige tegn der er på kulturen (ex: travlhed, depressioner, ensomhed, højt fagligt niveau, iværksætteri…  )

Stammen symboliserer de praksisser og vaner der kendetegner kulturen.

Efter dette kan man evt tegne træet igen og starte med at beskrive de ‘frugter’ vi længes efter præger vores kultur eller fællesskab.

Derefter kan vi spørge os selv, hvilke underliggende værdier, der vil fremme disse frugter (Guds riges værdier)

Til sidst kan vi overveje, hvilke praksisser og vaner, vi kan indføre, der vil gøre dette til virkelighed.

KREATIV BØN

 

At bede sammen kan se ud på mange forskellige måder og vi har gode erfaringer med at bruge konkrete og visuelle hjælpemidler, når vi skal bede sammen i et fællesskab. 

 

Men disse kreative metoder, er det nemmere at være med, uanset hvordan ens erfaringer med bøn i fællesskab er.

 

Her nævnes nogle eksempler. Du kan selv eksperimentere med disse eller finde på nye.

 

De kan alle bruges som en ‘bønnestation’ (der er afsat tid i en samling, men flere steder at gå hen til i kirkerummet, hvor man går rundt og prøver de forskellige stationer af) eller til et samlet møde, f.eks. menighedsrådsmøde, suppeaften, korøvelse, babysalmesang.

KREATIV BØN: KASTANJER MED SKAL

Forberedelse: Kastanjer med skal i en skål eller på bordet/gulvet. Der skal være en kastanje til hver. Der er et fad eller et kors, hvor man kan ligge kastanjerne. 

 

Hvordan: Leder: “Alle tager en kastanje i hånden og mærker, at den gør ondt. Tænk på noget i dit liv, der stikker. Det er hårdt at holde ved. Hvis man trykker hårdere gør det bare mere ondt.” “Vi vil sammen lægge det, der gør ondt fra os.”

 

Alle rejser sig, eller ligger kastanjen på et fad der bliver sendt rundt, eller man har et kors hvor man rejser sig og lægger det der. Pointen er, at kastanjerne lægger man fra sig.

 

Man kan sige højt hvad det er, uden at sige mere end et enkelt ord eller sætning. “Jeg lægger ….   til Gud”.

 

Lederen afslutter evt. med en samlet bøn.

KREATIV BØN: TÆNDE LYS

Jesus er verdens lys/bøn for andre 

 

Forberedelse: Der står et lys, der er tændt og fyrfadslys ved siden, som ikke er tændt. Et fad eller tallerken at sætte de tændte fyrfadslys på.

 

Hvordan: Leder: “Vi vil minde hinanden om at Jesus er verdens lys. Vi tænder et lys hver i sær og minder hinanden om, at vi hører sammen i Jesus, og at Jesus er stærkere end mørket. Man kan bede en bøn højt eller stille i sig selv, når man tænder lyset. Det kan være en bøn for at Jesus må skinne med sit lys for nogle der er i mørke, smerte, sygdom.”

TRÆ MED BLADE (EN TAKKEBØN)

Forberedelse: En tavle, en plakat, en plade, en opslagstavle eller hvad man har med et træ, der er tegnet på. Papirsblade, hvor man kan skrive på. 

 

Hvordan: Alle skriver noget, de er taknemmelige for på et blad eller flere. Imens er der  stilhed eller baggrundsmusik. Når alle er klar, sætter alle, en og en, sine blade på træet og fortæller højt, hvad man gerne vil sige tak for. “Tak Gud for…”

 

Lederen kan afslutte det med en samlet bøn.

STEN: HVAD ER MIN BØN TIL GUD?

Forberedelse: Store sten fra stranden, som man har skrevet på. Ord som: Kærlighed, venskab, hjælpe, sorg, miste, ensomhed, styrke, frygt, tro, liv, død, synd, håb, du er elsket, værdi…. Ord om det at være til på godt og ondt. Ord om det at leve og tro. 

 

Hvordan: Stenene ligger spredt ud på gulvet og deltagerne går rundt imellem dem og vælger et ord, man falder over. Man beholder stenen, mærker den i hånden, spørger Gud i det stille om hvad lige netop det ord, betyder for mig? Det kan være en ‘station’ eller en fælles ting for alle på en gang. Der er baggrundsmusik imens.

 

Man samles når alle har haft 3-5 min. hver for sig. En runde, hvor alle afslutter sætningen “Kære Gud, jeg ber dig om …. “