LÆNGSLER

LÆNGSLER

Vi længes efter en bedre verden!
En genoprettet verden, der afspejler det, skaberværket er skabt til at være.
En genoprettelse af relationen mellem Gud og mennesker, af relationer mennesker imellem og af relationen til resten af skaberværket.
En verden, der er præget af det, Bibelen kalder 'Guds Rige'.

Den bibelske historie bevidner, at Gud har den samme længsel – og at han handler på baggrund af denne længsel. Længslen fører til handling. Til det vi kalder ‘Guds mission’. 


I ‘Kirke på vej” tager vi ofte udgangspunkt i længsler, for vi har opdaget, at alle mennesker dybest set længes efter de samme slags ting! En længsel efter fred og mening, sunde relationer, efter at blive elsket og selv at elske, efter at gøre en forskel for andre, efter fællesskab osv. Dybest set kan man se længslerne som en længsel efter ‘Guds rige’ – også selvom, der ikke bliver brugt den slags ord om det.


Det er derfor oplagt at se længslerne som et mødested mellem vores, andres og Guds længsler. Hvis man kan skabe et udtryk og en ramme omkring det mødested, har man en start på at være kirke udenfor murene – være ‘kirke på vej’.

VI LÆNGES EFTER...

…AT KENDE GUD OG DELE DET MED HINANDEN
Vi længes efter at bryde med den åndelige blufærdighed, der mange steder præger danskerne. 

Derfor har vi udviklet forskellige praksisser for at tale om tro. 

Se mere her

…AT SE HVAD GUD GØR
Gud er aktivt til stede i verden overalt omkring os. Og han inviterer os ind i det han gør. Vi længes efter at være bedre og bedre i stand til at høre hans stemme og fornemme, det som han gør.

…AT GØRE EN FORSKEL
Vi længes efter at være med i Guds mission, og tror at han aktivt inviterer os med ind i den.

Vi øver os i at lytte til mennesker, Gud og byen, hvor vi bor. 

…EFTER GENOPRETTELSE AF RELATIONER
 Vi længes efter heling af relationen mellem mennesker og Gud, mellem mennesker og af relationen til hele skaberværket

…EFTER FRIHED 

Vi lægger vi stor vægt på nåden.

Gennem vores praksis at sætte Jesus i centrum, er det muligt at sætte hinanden i frihed til at være på vandring. Det betyder en frihed til at mene, tænke, tro og handle forskelligt.

…EFTER KRAFT
Vi længes efter en bevægelse, som er lige så kraftfuld som den, vi læser om i Det Nye Testamente.
Derfor bruger vi tid på at bede. 

…EFTER AUTENTICITET 
Vi længes efter at der er overensstemmelse mellem det, vi siger og det, vi gør!

Derfor tilstræber vi åbenhed og gennemsigtighed i fællesskabet og i lederskabet.

…EFTER AT VANDRE SAMMEN  
Derfor er vi altid mindst to, når vi lytter og handler. Vi har vi god tid med hinanden. Vi tager et skridt ad gangen i erkendelsen af Jesus og af os selv og vedkender os, at vi alle er på vej. Vi vil opmuntre til tro og udfordre til omvendelse hos os selv og hinanden.

HVAD LÆNGES DU EFTER?

Hvis du har lyst til at dele dine længsler med os, så vil vi meget gerne høre det! Duk op til en af vores samlinger eller send en email til laengsler@kirkepaavej.dk