SÆRLIGT FOR PRÆSTER

RODFÆSTET FOR PRÆSTER

Rodfæstet for præster foregår digitalt torsdage 8.30 - 9.30

Alle præster er velkomne!

Vi starter med et simpelt spørgsmål, der har med vores trosliv at gøre. Derefter læser vi en udvalgt bibeltekst, lytter til den og mærker efter, hvad der rører os i teksten. I små breakout-rooms deler vi dette med hinanden. Tilbage på den store skærm deler vi, hvad vi har hørt den anden standse op ved.

 

 

Praktiske informationer

'Rodfæstet for præster' ledes af et team bestående af Peter Tingleff, (leder af Kirke på vej), David Varming Winsløw (sognepræst i Ølsemagle Kirke), Christina Wandel (sognepræst i Jersie) samt Kasper Høyer (Sognepræst i Versterborg Kirke)