NETVÆRK

PRAKSISNETVÆRKET

Praksisnetværket er et netværk for alle de, der har et form for lederansvar i Kirke på vej fællesskaberne. 

Netværket mødes fire gange årligt til visionsdeling, gensidig sparring og opmuntring.

Kontakt Peter Tingleff for mere info på peti@km.dk 

PRÆSTENETVÆRKET

Præstenetværket mødes under overskriften 'Rodfæstet' ugentligt på Zoom. 

 

Se mere om Rodfæstet her

UNDERVEJS

Drømmer du om at se dit sogn blive styrket i tro og fællesskab? Længes du efter et sogn med mangfoldighed af fællesskaber, som mødes og deler tro og liv?

 

Undervejs er et læringsnetværk mellem forskellige sogne, der ønsker at nå længere ud i dere lokalmiljø. Forløbet strækker sig over fire seminardage samt en inspirationstur.

Der er ikke et aktuelt forløb lige nu, men har kan du se tidligere foldere om forløbet

Folder undervejs 2019-2020

Folder undervejs 2018-2019

Folder undervejs 2016-2017

HVAD LÆNGES DU EFTER?

Hvis du har lyst til at dele dine længsler med os, så vil vi meget gerne høre! Duk op til en af vores samlinger eller send en email til laengsler@kirkepaavej.dk