PRAKSIS-NETVÆRK

‘UNDERVEJS’

Drømmer du om at se dit sogn blive styrket i tro og fællesskab? Længes du efter et sogn med mangfoldighed af fællesskaber, som mødes og deler tro og liv?

 

Undervejs er et læringsnetværk mellem forskellige sogne, der ønsker at nå længere ud i dere lokalmiljø. .

Tidligere deltager, provst i Næstved, Anna Kluge fortæller:

“Min vigtigste læring i forbindelse med praksisnetværket har været, at jeg har indset, at den mest levende, nærværende kirke ikke bliver skabt ved, at jeg arrangerer og gennemfører alt, der skal ske for menigheden. Jeg har opdaget, at jeg kan være til større gavn i sognet ved at inspirere og give andre lov til at samle mennesker omkring kirkens budskab på den måde, de finder meningsgivende. Det betyder, at min lokale kirke ikke bliver begrænset af min kalender, fantasi og måde at udtrykke mig på. Jeg kan nu være den, der åbner for andre måder at samles om Jesus på. Det betyder ovenikøbet, at jeg ikke føler mig så ensom som præst – andre kan være præst med og for mig”.

Anna Kluge

HVAD LÆNGES DU EFTER?

Hvis du har lyst til at dele dine længsler med os, så vil vi meget gerne høre! Duk op til en af vores samlinger eller send en email til laengsler@kirkepaavej.dk