EKSPERIMENTER

Vi handler, når vi har hørt og det kan være meget forskellige eksperimenter, der bliver sat i værk. Der er små og store, der er indenfor murene og udenfor. 

Noget er koncepter fra andre organisationer, men alt sammen er det afsøgende og eksperimenterne og med en lyttende tilgang.

UP! kor for psykisk sårbare 

Vi har i længere tid lyttet til nøden i Roskilde by og har fornemmet, at der er brug for hjælp til de psykisk sårbare. Ud af den lytten og med støtte fra Trygfonden, har vi startet et kor/musikværksted på Sankt Hans Hospital. Vi synger alt lige fra ‘Midt om natten’ til ‘Oh happy day’. Sange, der fortæller om livet, giver glæde og kampgejst, og vi synes at det er sjovt at være sammen og synge.

Vi skriver også vores egne sange og holde koncerter, som skal være med til at nedbryde fordomme og tabuiseringen af psykiske lidelser og være med til at give værdi og kampgejst for livet til alle sangerne.

Eksperimentet hører til på basen i Roskilde. 

Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte Nina Leinum Nørgaard (tlf 20454554) eller Katrine Pihl Sode (tlf 60854019). 

ROSKILDE AFTENSKOLE

Vi har siden efteråret 2012 været inviteret ind på Roskilde Aftenskole og holdt kurser der. Det har været som et ‘fredens hus’ for os. Det første kursus var ‘Erfaringer af Gud’. Siden har vi holdt en lang række små og store kursusforløb omkring tro og praksis. Af kurser kan nævnes: “Tro og Praksis”, “Livets store spørgsmål”, “Pilgrimsvandringer”, “Søren Kirkegaard”, “Pagter i Bibelen” og “Gospel”.


Mange af dem der udgør basen i Roskilde nu, har vi fået kontakt med via disse kurser. Vi er ikke længere en del af Roskilde Aftenskole, men afholder selv diverse kurser og foredrag.

Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte Peter Tingleff (61615240) eller Johan Linde (42484610)

For ‘Gråbrødre Gospel’ kontakt Nina Leinum Nørgaard (20454554)

SUPPECYKLEN, ROSKILDE

Suppecyklen er et arbejdsredskab, vi har på basen i Roskilde. Den er et lille mobilt køkken i byens rum.

Den giver rigtig mange muligheder for forskellige initiativer. Det er også muligt for andre af Roskildes kirker, at anvende den til deres events.

Det er ikke ” kun suppe”, der kan serveres fra cyklen – man kunne let forestille sig ex. vafler eller pandekager.

Selve ideen om anskaffelse af suppecyklen blev til på en lille vandring, hvor 3 kvinder fik lyst til at dele gratis suppe ud på torvet – bare som et ønske om at velsigne. Vi lever i en forbrugskultur, hvor alt koster penge. Kvinderne ønskede at være en modkultur og blive ‘et agape måltid på torvet’. Give, velsigne, dele med og se hinanden midt i en travl by på et åbent torv i en anonym gade. De beskriver det sådan her: ‘Vi ville bare være til og være nærværende der. Se hvad der opstår i det møde.’

Efterhånden opstod ideen at knytte suppen til en åben ‘gudstjeneste’, så efter uddelingen på torvet var der ‘suppe-gudstjeneste’. Vi har oplevet, at en del besøgende fra torvet, fik lyst til at fortsætte og holde suppe-gudstjeneste i Gråbrødre Kapel.

På torvet har vi haft kontakt med flere overraskede turister, unge og ældre på vej, hjemløse og udsatte, der havde behov for en varm suppe og en kærlig snak. Vi var med på en såkaldt ‘Udsatte-messe’ på Stændertorvet, og det var en helt særlig dag for os, hvor vi fik lov at del 40 liter suppe ud. Vi har også inspireret flere Roskilde borgere med vores gode suppe opskrifter gerne med hakkede æbler blandet i skyr som tilbehør.

Alt i alt nogle herlige dage og oplevelser med vores suppecykel, og en varm tak til Roskilde domkirkes menigheds pleje for donation af cyklen, samt den store velvilje fra Roskilde kommune.

PILGRIMSVANDRINGER

Her beskrevet af en af initiativtagerne: Vi har i kirke på vej Roskilde haft nogle pilgrimsvandringer i Roskilde by og omegn. Det har været nogle lidt kortere vandringer med forskellige temaer . De første vandringer var til Roskildes kilder og handlede om de 7 pilgrimsord. Det er udtryk for 7 længsler og behov i vores moderne verden: langsomhed, frihed, enkelhed, bekymringsløshed, stilhed, fællesskab og åndelighed. Vi oplever, at når vi vandrer, opstår der en en naturlig vekslen mellem stilhed og refleksion og at modtage nogle lidt dybere samtaler fra hinanden, hvor vi lære hinanden at kende. På den måde kommer vi nærmere hinanden, os selv og Gud.

Det er godt at komme ud og bevæge sig i den store katedral med de himmelblå hvælvinger,  og lade sig omslutte af alt det grønne, som vi heldigvis har så meget af i Roskilde. Åndedraget bliver dybere og mere frit. Tempoet lidt langsommere, når man også møder en snegl på vejen. Der opstår noget, vi får lov at bære med os, en hjemmehørende på denne jord, som sjælen kan bo i, som sneglen der bære sit hus på ryggen, og altid har hjemme, hvor den er.

Vi er her sammen.

BODEGA-KIRKE

Thomas Hansen har gennem sit virke som præst fået kontakt med den lokale bodega – de har spurgt efter gudstjenester på bodegaen, hvor musikken og teksten og måde at gøre det hele på bliver mere deres.

Det blev hurtigt et tilløbsstykke for de lokale brugere af bodegaen og de andre bodegaer i Korsør, ville også have Thomas til at holde gudstjenester hos dem.

ELSK! Vallensbæk

I Vallensbæk har der igennem 7 år været en lille gruppe, som tænker og bygger kirke på en ny måde. De centrale elementer for gruppen er relationer, simpelt og lokalt.

Gruppen har dannet foreningen ELSK, hvorigennem de forsøger at hjælpe hinanden til at elske sig selv, Gud og mennesker omkring sig. Det har givet sig til udtryk gennem sang og musik for børn, kirke på naturlegeplads, cellegruppe, kvindegruppe på biblioteket, fællesskab med flere pakistanske familier, skolebørn der er sammen med ældre på plejehjemmet og sommerfester for alle i de lokale boligområde.

ELSK Vallensbæk udtaler: “Vi er kirke, uanset om vi mødes 2 eller 16 mennesker. Det vigtige er at være sammen, som dem vi er, med den mængde tro og det levede liv vi er i, med Jesus i centrum. Vi har meget forskellige trosmæssige baggrunde, så vi forsøger at holde religion ude og Jesus i midten. Hvem er han? Hvad sagde han, og hvordan kan vi efterligne ham?”

ELSK Vallensbæk er blevet spredt rundt i landet, og hvis man er interesseret i at høre mere og være med i noget lignende kan følgende kontaktes:

Margit og Kim Otto Lund Thunbo (Djursland): kim@lundthunbo.dk

Jens og Nina Leinum Nørgaard (Køge/Stevns): nina@kirkepaavej.dk

Michael Christensen og Anja Munch (Vallensbæk): anja.munch@live.dk

KONF-X

Konf-x er et eksperimenterende konfirmandforløb, men kan også bruges af andre. Ideen er man bliver opdelt i mindre grupper, hvor man øver sig i at ‘høre’, ‘handle på det man hører’ og gøre det ‘sammen’. Vi prøver at tænke om os selv som ‘disciple’, der hører hvad Jesus siger og forsøger at omsætte det til praksis i dagens Danmark.

Det foregår ved at man i den første uge mødes i gruppen til ‘Mikro-x’ og læser et stykke fra Lukasevangeliet. Gruppen arbejder derefter med spørgsmålene: hvad siger teksten af nyt omkring Gud, om mig selv og om verden omkring os. Og på baggrund af dette skal man snakke om, hvordan man som gruppe kan sætte konkret handling bag.

Ugen efter mødes gruppen så til ‘Just do it’, hvor man øver sig at handle på det man har hørt. Et eksempel kunne være at møde hjemløse og servere kage.

Ugen efter mødes alle grupperne til en uformel gudstjeneste, hvor man blandt andet dele erfaringer med hinanden.

Der er en selvstændig hjemmeside for konf-x med masser af materiale og ideer. Se www.deltager.dk

Konf-x er udviklet og afprøvet af Peter Tingleff (61615240) og Johan Linde (42484610) og du er meget velkommen til at kontakte dem for yderligere informationer

 

Artikel om Konf-x, fra bladet “Kirken Underviser: Fra tilskuer til deltager – konf-x

KVINDEGRUPPE DER TALER OM TRO

Konf-x er et eksperimenterende konfirmandforløb, men kan også bruges af andre. Ideen er man bliver opdelt i mindre grupper, hvor man øver sig i at ‘høre’, ‘handle på det man hører’ og gøre det ‘sammen’. Vi prøver at tænke om os selv som ‘disciple’, der hører hvad Jesus siger og forsøger at omsætte det til praksis i dagens Danmark.

Det foregår ved at man i den første uge mødes i gruppen til ‘Mikro-x’ og læser et stykke fra Lukasevangeliet. Gruppen arbejder derefter med spørgsmålene: hvad siger teksten af nyt omkring Gud, om mig selv og om verden omkring os. Og på baggrund af dette skal man snakke om, hvordan man som gruppe kan sætte konkret handling bag.

Ugen efter mødes gruppen så til ‘Just do it’, hvor man øver sig at handle på det man har hørt. Et eksempel kunne være at møde hjemløse og servere kage.

Ugen efter mødes alle grupperne til en uformel gudstjeneste, hvor man blandt andet dele erfaringer med hinanden.

Der er en selvstændig hjemmeside for konf-x med masser af materiale og ideer. Se www.deltager.dk

Konf-x er udviklet og afprøvet af Peter Tingleff (61615240) og Johan Linde (42484610) og du er meget velkommen til at kontakte dem for yderligere informationer

 

Artikel om Konf-x, fra bladet “Kirken Underviser: Fra tilskuer til deltager – konf-x

DANMARK SPISER SAMMEN

Anne Stryhn har taget initiativ til at arrangere et madfællesskab med åbne døre, udfra basen i Roskilde. Hun skriver følgende om konceptet:

For ”Kirke på vej” er det landsdækkende koncept ”Danmark Spiser Sammen” en oplagt mulighed for at nå den brede befolkning i et nærværende og meningsfyldt møde med andre mennesker på kryds og tværs af alle samfundsmæssige skel.

Ønsket for os er, at skabe et rum, hvor glæde og fællesskab (næstekærlighed i praksis) er i fokus, og derfor lægger mange frivillige i ”Kirke på vej” deres hjerte i at lave et fantastisk arrangement i ”Byens Hus” til byens folk med buffet, små workshops, musik, sang m.v.

Hvem du end er, kan du frit invitere en ven, en nabo eller andre, som du gerne vil glæde med en fest, uden at det vælter budgettet.   Alle er velkomne!

Arrangementer holdes to gange årligt og annonceres på www.danmarkspisersammen.dk  og på Kirke på vejs facebookside. 

MORGENBØN I JERSIE

Christina Wandel og Birgith Larsen har sammen startet Morgenbøn i Jersie Kirke, fordi de havde en længsel efter at dele troen med flere. Det er en åben samling, der mødes hver fredag. De læser en bibeltekst, deler tanker og tro med hinanden, og ber for byen.

Her fortæller de selv,  hvad det betyder for dem:

“Morgenbøn er en god måde at begynde dagen på. Der bliver fra morgenstunden sat fokus på Gud, at han er den der styrer alt og har overblikket. Det er dejligt at kunne tale om det, og når vi beder for at han vil passe på os og lede os, går man styrket ud i hverdagen, i troen på, at man ikke er alene. Man mindes om, at Gud har en plan med netop mit liv, og at han har skabt mig med netop de evner, som han ønsker, at jeg skal have.”

ROD I KIRKEN

Anni Olsen fra Glumsø menighedsråd fortæller om hvordan de startede familiegudstjenester “Rod i Kirken”:

“Med baggrund i de værktøjer, vi har fået ved deltagelse i Kirke på vej projektet, fik vi ideen til vores  plakat, som beskriver, at vi roder i kirken og vi har vores rødder i kirken.

Ved hjælp af disse værktøjer, blev vi i samarbejde med vores præst med tiden mere frimodige til gennem forskellige aktiviteter, at få dybere samtaler i gang. Med samtalekort, billeder og terninger samt andre aktiviteter, blev det lettere at få åbnet for samtale. Jo mere komfortable vi selv føler os, jo lettere er det at være ”vært”. Vi oplever, at minikonfirmander, konfirmander, forældre og bedsteforældre også  får lettere ved at fordybe sig i samtaler om livets store spørgsmål på tværs af alder. Det gælder både når vi maler på glas, drypper lys på kors, sår karse, ”dækker nadverbord” på kirkegulvet, taler ved et bål i mørket eller vi sidder stille, og præsten til sidst kæder det hele sammen i sin andagt ud fra dagens tema.

Så håber vi, alle går i sognehuset til spisning med tanken om at være en del af fællesskabet i ”min kirke”.”

HVAD LÆNGES DU EFTER?

Hvis du har lyst til at dele dine længsler med os, så vil vi meget gerne høre! Duk op til en af vores samlinger eller send en email til laengsler@kirkepaavej.dk