Vi vil gerne mødes og udveksle erfaringer med hinanden og få nyt input. Det gør vi gennem inspirationsdage, som er åben for alle uanset stilling og opgave.
Vi har afholdt flere inspirationsdage om spaghetti gudstjenester, unge, kristen spirituatlitet og om det at være Kirke på Vej.

Vi arbejder på at udbyde web-seminar i foråret og efteråret 2020. Der vil bliver inviteret via Facebook og nyhedsmails.