-Vi vil gerne mødes og udveksle erfaringer med hinanden og få nyt input. Det gør vi gennem inspirationsdage, som er åben for alle uanset stilling og opgave.
Vi har afholdt flere inspirationsdage om spaghetti gudstjenester, unge, kristen spiritualitet og om det at være Kirke på Vej.

Aktuelt:

Ikke noget aktuelt pt.