-Vi vil gerne mødes og udveksle erfaringer med hinanden og få nyt input. Det gør vi gennem inspirationsdage, som er åben for alle uanset stilling og opgave.
Vi har afholdt flere inspirationsdage om spaghetti gudstjenester, unge, kristen spiritualitet og om det at være Kirke på Vej.

Aktuelt:

Årets store julefrokost: fredag d. 3. dec. kl.18-21. 

Vi spiser, synger, hygger og scenen er din til en sang, det digt, en sketch…

Prisen er 130 kr. alt inkl. og du køber billet her: inden d.3.nov. 

Hvis du gerne vil søge om fribillet, kan du skrive til nina@kirkepaavej.dk