Særligt for præster

  

Rodfæstet for præster 

Rodfæstet for præster er et online-forløb over tre måneder, hvor man i fællesskab vil dykke ned i den store bibelske historie. Vi vil lade den komplekse faglighed ligge for en stund og øve os i at lytte til det enkle i teksterne og til hinanden, og vi vil øve os i at give umiddelbart udtryk for, hvad vi hører, der er på færde i teksten. 

Én gang om ugen mødes man én time på mødeplatformen Zoom. Her vil alle deltagere sammen læse udvalgte tekster fra Bibelen fra skabelse til genløsning.  

Tidligere deltager i forløbet, sognepræst i Ejby Kirke Jens Vollmer, fortæller: “Jeg oplever Rodfæstet som et frirum. Et overraskende et af slagsen. Det havde jeg ikke forventet på den måde. Det kollegiale i det er virkeligt åbnende!” 

Praktisk information

 Første mødegang er torsdag den 2. sept. klokken 9.00 til 10.00. Herefter mødes man på samme tidspunkt hver torsdag gennem tre måneder. 

 På skærmen vil du udover Peter Tingleff møde sognepræst i Ølsemagle Kirke, David Varming Winsløw og sognepræst i Jersie og Kr. Skensved Sogne samt stiftspræst i “Kirke på vej” (25%), Christina Wandel. 

De tre fortæller mere om forløbet i en video, du kan se her.   

Du kan tilmelde dig her.