Særligt for præster

  

Rodfæstet for præster 

Rodfæstet for præster er et online-forløb over tre måneder, hvor man i fællesskab vil dykke ned i den store bibelske historie. Vi vil lade den komplekse faglighed ligge for en stund og øve os i at lytte til det enkle i teksterne og til hinanden, og vi vil øve os i at give umiddelbart udtryk for, hvad vi hører, der er på færde i teksten. 

Én gang om ugen mødes man én time på mødeplatformen Zoom. Her vil alle deltagere sammen læse udvalgte tekster fra Bibelen fra skabelse til genløsning.  

Tidligere deltager i forløbet, sognepræst i Ejby Kirke Jens Vollmer, fortæller: “Jeg oplever Rodfæstet som et frirum. Et overraskende et af slagsen. Det havde jeg ikke forventet på den måde. Det kollegiale i det er virkeligt åbnende!” 

Praktisk informationer: På skærmen vil du udover Peter Tingleff møde sognepræst i Ølsemagle Kirke, David Varming Winsløw og sognepræst i Jersie og Kirke Skensved sogne, Christina Wandel.

De tre fortæller mere om forløbet i en video, du kan se her.   

Du kan løbende holde dig opdateret om nye forløb ved at tilmelde dig Nyhedsbrev.