Omstændigheder har det med at tage vores fokus. Vi lader os styre af planlægning og bekymringer. Det har været temaet for mig i denne uge… igen i denne uge. Jeg hører det også hos andre. Denne tid kræver omstillingsparathed og fleksiblitet. Der er mange omstændigheder, der udfordrer og truer os. Der er aflysninger, gæstelister der skal skæres ned, afstandsregler der skal overholdes og vi bliver optaget af planlægningen og detaljerne. Og vi står magteløse. Omstændighederne har taget vores fokus.

Vi må godt give op og turde at stå magtesløse. Vi har de samme spørgsmål som i forrige uge og vi har stadig ikke svarerne. Det er magteløshed.

Det er lige her, hvor Jesus godt kan bruge os. Vi har givet op og han kan få lov til at komme til. Jeg tror, det gælder for os hver enkelt, og jeg tror, at det gælder for kirken og ledelsen af kirken.

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom Faderen kender mig, og jeg kender Faderen; og jeg sætter mit liv til for fårene.

Johannes evangeliet kap. 10, 14-15

Jesus er hyrden og vi er hans får. Hvor er det godt og befriende. Det er ham, der leder os. Det er ham, der baner vejen. Det er ham, der kalder på de fortabte, og det er ham, der redder os alle. Det er ham, der dør for os. Hvor er det godt at høre i denne tid, hvor omstændighederne kan tage modet fra os. Tænk, jeg har sådan en hyrde, der vil dø for mig og for os alle. Det er hans karakter. Det er sådan han er og han kender mig og jeg kender ham.

Det vigtigste overhovedet i denne tid, må være at vi er tæt på hyrden. At vi hver især og sammen har praksisser for at bede, læse i bibelen og lytte til Gud. At tilbede Ham. Takke Ham og prise ham midt i omstændighederne. At håbe og tro på, at han som er hyrden over alle hyrder, er større end omstændighederne. At det er okay, at ting bliver aflyst, fordi han er med os. At det er okay, at der er ting, jeg går glip af, fordi min hyrde er hos mig. At det er okay, at tingene bliver anderledes ikke bare for en stund, men for fremtiden. Det er okay. For Jesus er min hyrde. Han kender mig og han er hos mig og hans planer er langt over mine planer… og kirkens planer.