Jeg var til vores morgen-zoom møde* i dag og en fra gruppen har lagt mærke til, at der i denne tid er megen kritik indbyrdes mellem kristne trosretninger. Hun nævnte flere youtube videoer, hvor kristne kritiserer hinanden, fordi vi ser forskelligt på det at være kristen og være kirke. Hun var meget forvirret og i vildrede.

Om hun har ret i, at det er en tendens eller ej, er ikke det vigtigste, men jeg blev selv ramt.

I denne begrænsningens tid har jeg været optaget af en indre “kirkekamp”. Jeg stiller store spørgsmål til, hvordan vi er kirke og spekulerer på, om ikke der er bedre måder at være det på. Det kan virkelig optage mig meget og først troede jeg, at denne blog skulle handle om det store spørgsmål med præstekjolen. Hvorfor har præsten en middelalderlig kjole på? Det er jo et vildt vigtigt spørgsmål og jeg mangler stadig gode svar her. Men jeg lader den ligge til en anden god gang, for jeg blev lige selv ramt. Har jeg tillid?

I en tid, hvor jeg bliver udfordret og nervøs for fremtiden, kan jeg gribe til kontrol. Jeg må have styr på tingene. Først og fremmest alt det de andre gør forkert og sådan set også det jeg selv kæmper med. Jeg føler afmagt og jeg griber til kontrol.

Men måske skal vi i begrænsningens tid øve os i at have tillid til Gud. Lytte til hvordan Gud ser på os og hvordan han håber og ønsker for os, som mennesker, at vi skal være ét i Ham.

“…vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed, og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er givet os.”

Romerbrevet kap.5, vers 3-5

Hvis trængslerne skal blive til udholdenhed, fasthed og håb, må vi skifte fra kontrol til tillid. Tillid til at Gud er os nær. At Han har gang i noget og ønsker at vi skal være med. At han mere end nogensinde før længes efter fælleskab med hver og en af os og ønsker at forkynde sin godhed og nåde til os. Til mig. Til min nabo. Til mine søstre og brødre i kirken.

* Morgenzoom møde er et åbent digitalt fællesskab alle hverdage kl.9.30-10.30. Der deles en bibeltekst og der er mulighed for forbøn. Alle er velkomne. Linket man følger er: https://zoom.us/j/934376755#