Vi havde samling i tirsdags i Kirke på Vej i Roskilde. VI bad sammen og én fortalte om et billede, hun så for sig. Det var et billede af en smuk strand, men når der blev zoomet ind, var det bitte mikroskopiske sandkorn, som ikke ser ud af noget. Det var til stor opmuntring for mig, for jeg synes, at jeg kun ser og hører små ting for tiden. En lille samtale, et lille møde, en lille gåtur, en lille sang … og jeg har svært ved at se det store billede. For mig ser det bare ud som små sandkorn.

“Ved I ikke at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?”  “Vi har ikke fået verdens ånd men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os.” (1.Kor. kap.3,16 + kap.2,12) Gud bor ikke i sten eller templer eller i følelser eller fornemmelser. Gud har taget bolig i Jesus Kristus og derefter i os ved sin Hellige Ånd. Da Jesus døde på korset, flængedes forhænget i templet og jeg har ofte hørt, at vi fik adgang til Gud. Hvad hvis det i stedet var Guds Ånd, der forlod templet? At tempelet ikke længere kunne holde Guds Ånd inde?!

Som “Sandkorn der mødes” sådan fornemmer jeg det nogle gange, når vi bare lige er et par stykker der mødes, lytter til Gud sammen og ber sammen. I virkeligheden er vi en smuk strand eller et tempel for Gud. Vi har fået Guds ånd, som kender Gud og som er Gud – han er i os! I Jesus Kristi død og opstandelse har han givet os sig selv.

Tænk at Gud den almægtige ved sin Ånd vælger at tage bolig i os, som for ham er så små som sandkorn, og at vi er Guds tempel. Så er småt måske alligevel godt?