Undervejs 

Drømmer du om at se dit sogn blive styrket i tro og fællesskab? Længes du efter et sogn med mangfoldighed af fællesskaber, som mødes og deler tro og liv?

Så er praksisnetværket “Undervejs m.fl.” måske noget for dig. Vi vil sammen lære at opbygge mindre fællesskaber, hvor man i en tryg og åben atmosfære kan vænne sig til at tale mere umiddel- bart om sin tro og Gudsforhold.

VIL DU VIDE MERE OM UNDERVEJS? 


Folder undervejs 2016-2017

Folder undervejs 2018-2019

Tidligere deltager, sognepræst, Anna Kluge fortæller:
“Min vigtigste læring i forbindelse med praksisnetværket har været, at jeg har indset, at den mest levende, nærværende kirke ikke bliver skabt ved, at jeg arrangerer og gennemfører alt, der skal ske for menigheden. Jeg har opdaget, at jeg kan være til større gavn i sognet ved at inspirere og give andre lov til at samle mennesker omkring kirkens budskab på den måde, de finder meningsgivende. Det betyder, at min lokale kirke ikke bliver begrænset af min kalender, fantasi og måde at udtrykke mig på. Jeg kan nu være den, der åbner for andre måder at samles om Jesus på. Det betyder ovenikøbet, at jeg ikke føler mig så ensom som præst – andre kan være præst med og for mig”.

Anna Kluge