Roskilde
Hver tirsdag er der en samling med bøn, sang og samtale kl. 9.30 og 13.00 i Byens Hus
Sted: Byens Hus
Stændertorvet 1, Roskilde 

Slagelse: 

Næstved: