Vi vil gerne mødes og udveksle erfaringer med hinanden og få nyt input. Det gør vi gennem inspirationsdage, som er åben for alle uanset stilling og opgave.
Vi har afholdt flere inspirationsdage om spaghetti gudstjenester, unge, kristen spirituatlitet og om det at være Kirke på Vej.

 

Inspirationsdag med Debra og Alan Hirsch om missional tænkning i

Karlslunde Strandkirke d.12. – 13. marts 2020

Hvordan leder man missionale menigheder, hvilke udfordringer er der og, hvad skal der tages højde for. Konferencen er delt over to dage fyldt med oplæg samt coaching i mindre grupper.

Initiativtagerne er et økumenisk fællesskab bestående af “Kirke på vej”, Karlslunde Strandkirke, Roskilde Vineyard, Greve Frikirke samt Solrød Frikirke.

Sørg for allerede nu at sætte X i din kalender. Der kommer mere info i januar.