det begyndte med en længsel

Kirke på vej startede i 2011 som et projekt under Roskilde Stift.

Det hele startede med en længsel efter, at evangeliet planter sig i menneskers liv, og at der ud af det opstår nye måder at være kirke på. Vi tager udgangspunkt i Lukas kap.10, 1-12, hvor Jesus sender sine disciple ud. Læs Lukas 10
Derfor har vi bevæget os udenfor de almindelige kirkelige rammer, for at møde mennesker, der hvor de er.

MODET TIL AT HANDLE PÅ LÆNGSLEN BLEV GIVET GENNEM DRØMME.
SE MERE VI VIDEOEN HER: 

HØRE OG HANDLE

Vi beskriver os selv som nogle, der er sammen om at høre og handle. Vi hører fra Gud, hinanden og mennesker omkring os, og vi handler på det, som Gud allerede gør.

At dele længsler er blevet en del af vores identitet. Vi har opdaget, at der er et mødested, når vi deler længsler med hinanden og længslerne er ofte et udtryk for en længsel efter Guds rige.