BASER

Hvis du ønsker at få en fornemmelse af, hvad ‘Kirke på vej’ er i praksis, så er det en god ide at møde op på en ‘base’. 

EN BASE FOR PRAKSIS OG MISSION 

En ‘base’ er et åbent fællesskab af mennesker, der mødes for at lytte til Gud, til hinanden og området, for at få en fornemmelse af, hvad Gud allerede gør. Dette kan gøres på mange forskellige og kreative måder (se ….).

På baggrund af det kan der tages konkrete initiativer til at gå med i det man fornemmer som ‘Guds mission’ i området. Her er der masser af plads til at prøve sig frem, tage små skridt, lave noget om og prøve igen.

Derfor er en base præget af kreativitet, gå-på-mod og iværksætter-ånd kombineret med en nådig atmosfære og god tid til medvandring.

Ideen er at alle er ‘udsendte’ og at vi mødes på basen for at støtte, opmuntre og udfordre hinanden.

For nogle bliver dette miljø deres ‘kirke’. Andre har deres kirkelige fællesskab et andet sted, men bliver opmuntret og støttet i mission via basen.

ROSKILDE

Du er meget velkommen på basen i Roskilde. Hver tirsdag er der en åben samling med bøn, sang og samtale kl. 9.30 og 13.00. Ud over det foregår der mange forskellige ting. Vi har inspirationsdage, kurser, små events og en slags gudstjeneste, vi kalder ’Åben Himmel’. Hvis du er interesseret i at vide
mere om det, kan du tilmelde dig vores nyhedsmail her.

Eksperimenter ud fra basen
På basen i Roskilde arbejder vi hele tiden med, hvordan vi kan række ud i byen og være med i det, som Gud allerede gør.

Roskilde Aftenskole
Tidligt i basens historie blev vi inviteret med ind i Roskilde Aftenskole, og har der haft mange forskellige kurser om tro, gospel og kristendom, og mødt mange spændende mennesker. En del af dem er stadig en aktiv del af basens liv.

Psykiatrien og koret UP!
På Roskilde-basen har vi lyttet til byen, og ofte er vi kommet tilbage til at: “Nogen må gøre noget for dem, der lider af psykiske lidelser” – og så har vi taget et skridt ad gangen og handlet på dette. I januar 2018 kunne vi starte et musikværksted/kor op på Sankt Hans hospital, hvor både indlagte i psykiatrien og psykisk sårbare kan synge med. Det er et åbent kor, og der deltager mellem 3-10 hver gang. Et par stykker er begyndt at skrive egne sange, og vi oplever, at der er brug for et sted, hvor man bare kan være. Med vores kor vil vi gerne skabe et frirum for tanker og et sted, hvor vi kan møde hinanden i sangen, smilet og glæden over de små ting. 
Vi er støttet af Trygfonden og har derfor kunnet ansætte to musikere/projektledere. Det er stadig i en opstartsfase, og det er spændende at se, hvordan dette eksperiment udvikler sig. 

Ungdomsprojektet Zebra: Beskrivelse er på vej.

ELSK ROSKILDE: Beskrivelse er på vej.

Andre eksperimenter

Vi har også eksperimenteret med andre ting. Fx omkring spisefællesskaber, suppecykel, by-retræter og pilgrimsvandringer mm. Og vi er meget åbne over for den idé, som du måske går og tænker på. Kom og mød os på basen og lad os snakke om det!

Kontaktoplysninger:
Basen mødes hver tirsdag i Byens Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde.

Basen ledes af en bestyrelse.
Peter Tingleff (formand) – 61615240 peter@kirkepaavej.dk
Nina Leinum Nørgaard (næstformand) 20454554 nina@kirkepaavej.dk
Anne Rauff
Anne Stryhn
David Varming Winsløv

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev

 

 

SLAGELSE

I Slagelse er der en åben samling med fokus på at lytte til Gud, til hinanden og til byen hver anden torsdag kl. 19.00 – 20.30

Basen har været i gang siden januar 2018 og mødes i ‘Stedet’, Herrestræde 26, Slagelse

Kontaktoplysninger
Grith Seersholm (sognepræst i Sct Peders kirke, Slagelse
grse@km.dk
51505003

Carsten Larsen
cala2202@gmail.com

 

NÆSTVED

Hver onsdag klokken 10.00: Vi mødes på Østre Kapelvej 10 for at lytte til Gud, lytte til byen og lytte til hinanden. Der er sang, bøn og samtale. Alle er velkomne. 

ProvstAnna Klugefortæller: “Vi drømmer om at etablere en base i Næstved, hvor frivillige og præster fra provstiets sogne kan mødes, samle inspiration, opbygge viden, styrke deres tro og opøve en trospraksis med det formål at praktisere forkyndelse lokalt i en form, der lokalt opleves som relevant”. 

I foråret 2019 kan man være med kl. 19.30-21.00 følgende dage: onsdag d. 6.marts, onsdag d. d. 27.marts, onsdag d. 1. maj, onsdag d. 29. maj og onsdag  d. 26. juni . Opstart d. 6.marts kl. 19.30.

Kontaktoplysninger

Østre Kapelvej 10, 4700 Næstved.

Anna Helleberg Kluge (provst i Næstved Provsti)

ahe@km.dk

31362105

Ann Hansen

akh@herlufsholm.dk

61698979

I DIN BY?

Drømmer du om en base i dit område, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi kommer gerne forbi til en kop kaffe.