BASER

Hvis du ønsker at få en fornemmelse af, hvad ‘Kirke på vej’ er i praksis, så er det en god ide at møde op på en ‘base’. 

EN BASE FOR PRAKSIS OG MISSION 

En ‘base’ er et åbent fællesskab af mennesker, der mødes for at lytte til Gud, til hinanden og området, for at få en fornemmelse af, hvad Gud allerede gør. Dette kan gøres på mange forskellige og kreative måder (se ….).

På baggrund af det kan der tages konkrete initiativer til at gå med i det man fornemmer som ‘Guds mission’ i området. Her er der masser af plads til at prøve sig frem, tage små skridt, lave noget om og prøve igen.

Derfor er en base præget af kreativitet, gå-på-mod og iværksætter-ånd kombineret med en nådig atmosfære og god tid til medvandring.

Ideen er at alle er ‘udsendte’ og at vi mødes på basen for at støtte, opmuntre og udfordre hinanden.

For nogle bliver dette miljø deres ‘kirke’. Andre har deres kirkelige fællesskab et andet sted, men bliver opmuntret og støttet i mission via basen.

ROSKILDE

Hver tirsdag er der en samling med bøn, sang og samtale kl. 9.30 og 13.00. Samlingerne tager typisk en halv times tid.

Alle er velkomne til at være med – vi har tit besøg af folk, der lige kigger forbi.

Vi har fundet ind i en praksis, hvor vi har plads til stor mangfoldighed, samtidig med at vi er klar på, at Kristus er i centrum. Faktisk oplever vi, at det netop er dette fokus, der gør den brede mangfoldighed mulig og det leder os udenom frugtesløse diskussioner.

I mellem samlingerne kan der være forskellige aktiviteter. Nogle gange har vi haft små pilgrimsvandringer i byen eller et mindre kursusforløb. Nogle gange er der bare tid til kaffe og snak, andre gange har vi haft ‘kreativt bibelstudie’.

Om aftenen kan der være kurser eller andre arrangementer. En gang om måneden har vi ‘Åben Himmel’, som er en slags gudstjeneste.

Ønsker du at følge med i, hvad der sker på basen i Roskilde, kan du tilmelde dig et ugentligt nyhedsbrev her:

På basen i Roskilde arbejder vi hele tiden med, hvordan vi kan række ud i byen og være med i det som Gud allerede gør.
Tidligt i basens historie blev vi inviteret med ind i Roskilde Aftenskole og vi fornemmede det som et ‘fredens hus’ (Luk 10) og vi har sidenhen haft mange forskellige kurser om tro, gospel og kristendom og mødt mange spændende mennesker derigennem. En del af dem er stadig en aktiv del af basens liv.

[link til video: her fortæller Peter Tingleff om hvordan basen i Roskilde startede]

Siden januar 2018 har vi desuden haft ‘udsendte medarbejdere’ i psykiatrien ( video på vej….) og blandt unge i byen (video på vej…)

Udfra basen i Roskilde foretages følgende eksperimenter:

(der må gerne være link herfra og til eksperimenterne)

Roskilde Aftenskole

ELSK Vallensbæk

 

UP!

Unge i Roskilde

Danmark spiser sammen

Suppe cykel

Pilgrimsvandringer

Kontaktoplysninger:

 

Basen holder til: 

 

Basen ledes af en bestyrelse.

Peter Tingleff (formand) – 61615240 peter@kirkepaavej.dk

Nina Leinum Nørgaard (næstformand) 20454554 nina@kirkepaavej.dk

Anne Rauff

Anne Stryhn

David Varming Winsløv

 

SLAGELSE

I Slagelse er der en åben samling med fokus på at lytte til Gud, til hinanden og til byen hver anden torsdag kl. 19.00 – 20.30

Basen har været i gang siden januar 2018 og mødes i ‘Stedet’, Herrestræde 26, Slagelse

Kontaktoplysninger
Grith Seersholm (sognepræst i Sct Peders kirke, Slagelse
grse@km.dk
51505003

Carsten Larsen
cala2202@gmail.com

 

NÆSTVED

Der er planer om at starte en base i Næstved

Kontaktoplysninger

Anna Helleberg Kluge (provst i Slagelse provsti)

ahe@km.dk

31362105

Ann Hansen

akh@herlufsholm.dk

61698979

I DIN BY?

Drømmer du om en base i dit område, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi kommer gerne forbi til en kop kaffe.